Croeso i wefan y Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni

Mae'r wefan hon yn ymwneud â'r Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni sydd ar gael ar draws Gorllewin Cymru. Mae'r rhanbarth yn cynnwys Powys, Sir Benfro, Ceredigion, Sir Gaerfyrddin, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot..

Gwybodaeth i'ch helpu chi

Mae’r Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni yn rhoi cyngor, arweiniad a chymorth cyfrinachol a diduedd yn rhad ac am ddim i rieni plant a phobl ifanc sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) a phlant a phobl ifanc sydd ag ADY.

gweld mwy

Math o ADY

Gwahanol fathau o Anghenion Dysgu Ychwanegol

gweld mwy

Cwestiynau a ofynnir yn aml

Cwestiynau mae rhieni a gofalwyr yn eu gofyn yn aml

gweld mwy

Help gyda jargon

Gwneud synnwyr o rai o'r termau a'r byrfoddau

gweld mwy

Amdanom Ni

gweld mwy

Beth yw Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni?

gweld mwy

Cefnogaeth Leol ar gyfer Teuluoedd

gweld mwy

Diwygio statudol

Mae Llywodraeth Cymru yn trawsnewid y systemau ar gyfer cefnogi plant a phobl ifanc sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yng Nghymru.

gweld mwy

Cefnogaeth Leol yng Ngorllewin Cymru

Mae’r Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni yn rhoi cymorth a chyngor i rieni sydd â’u plant ag anghenion dysgu ychwanegol. Mae gwybodaeth a chyngor ar gael gan dîm pwrpasol sy'n darparu gwybodaeth gywir a niwtral.

Font Resize
Contrast