Gwybodaeth i’ch helpu

Mae’r Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni yma i’ch helpu – boed hynny’n gyngor ar sut i feithrin partneriaeth gydag ysgol eich plentyn a gweithwyr proffesiynol, yn fwy o wybodaeth am ADY a sut i gael cymorth, yn gyngor pontio neu’n help i ddeall yr holl ‘jargon’.

Dewiswch un o'r adrannau isod i gael mwy o wybodaeth...

Meithrin Partneriaethau gyda Rhieni

ymlaen

Ynglŷn ag ADY a Sut i Gael Cymorth

ymlaen

Rôl y Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY) a Gweithwyr Proffesiynol

ymlaen

Mathau o Anghenion Dysgu Ychwanegol

ymlaen

Asesiadau a'r Ymateb Graddoledig

ymlaen

Cyfnodau Ysgol a Chynllunio ar gyfer Pontio

ymlaen

Dewis Ysgol ar gyfer Eich Plentyn

ymlaen

Sut mae Datrys eich Pryderon

ymlaen

Cwestiynnau a Ofynnir yn Aml

ymlaen

Terminology Guide.

ymlaen

Amdanom Ni

darllen mwy

Font Resize
Contrast